உலகத் தமிழ் மக்களோடு ஆன்மீகம், தமிழ் இலக்கியம், கலை மற்றும் பண்பாடு பற்றி உரையாடுவது மட்டுமின்றி, என்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு முயற்சியே இந்த இணைய தளத்தின் நோக்கமாகும்.
வைத்தீஸ்வரன் கோவில்
தென் நாட்டின் தலைசிறந்த பிரார்த்தனைத் தலங்களுள் ஒன்றானது. புள்ளிருக்கு வேளூர் எனப்படும் பாடல் பெற்ற தலம்....

ராமநாமத்தின் மகிமை!
“ராம” நாமத்தை ஜபித்தால் நாமும் அதிக வரம் பெறலாம்....
பழுத்த வெள்ளரிப் பழம்போல
பற்றற்ற நிலை பெறவேண்டும். பிறருக்காக வாழவேண்டும்...
கடைக்கண்களே
கல்வி அறிவையும், உயர்விலும், தாழ்விலும்
கலங்காத மனத்தையும்...
 
     
Copyright © 2016 www.devakimuthiah.com | Designed & Developed by : www.cherrytec.com