திருமதி.ராதா தியாகராசன் அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
   
கவிஞர் திரு. வாலி அவர்களின் வாழ்த்துமடல்
   
கவிபேரரசு திரு. வைரமுத்து அவர்களின் வாழ்த்துமடல்
   
மதிப்பிற்குரிய வி.சுந்தரம், I.A.S, (Retd.) அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
   
இலக்கியச் சிந்தனையாளர் மதிப்பிற்குரிய ப.லெட்சுமணன் அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
   
திருமதி.சௌந்தரா கைலாசம் அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
   
தமிழ்க முதல்வர் டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
   
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி டாக்டர் ஏ. ஆர். லட்சுமணன் அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
 
டாக்டர் சரஸ்வதி இராமநாதன் அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
 
எழுத்தாளர் திருமதி. சிவசங்கரி அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
 
நீதிபதி எம். கற்பகவிநாயகம் அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
 
நீதிபதி பு. ரா. கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்களின் வாழ்த்து மடல்
 
     
Copyright © 2016 www.devakimuthiah.com | Designed & Developed by : www.cherrytec.com