நின்றவாறு இருப்பதேன் சங்கரரே !!

அத்வைத தத்துவத்தை உலகோர்க்கு அளித்தவரே !
அழகுமிகு உம் தோற்றம் ஆன்மஒளித் தோற்றமன்றோ !
சிவகுருநாதரின் குலவிளக்காய் வந்தவரே
சீர்மேவு காஞசிதான் நீவிர் தேர்ந்தெடுத்த இருப்பிடமோ !

-மேலும்...

மயிலாடுது வண்ண மயிலாடுது
மயிலாடுது பார் அழகு மயிலாடுது
வான்முகில் கூட்டம் கண்டு வண்ண மயிலாடுது
கோவிந்தன் குழல் கேட்டு மயிலாடுது
அவன் அரிகாம்போதி ராகத்திற்கு மயிலாடுது

-மேலும்...

ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் - தமிழாக்கம்
மகிழ்ச்சி பொங்க மோதகத்தைக் கரத்தில் கொண்டு விளங்குவாய்
மனம் லயித்து முயல்வோருக்கெல்லாம் முக்தி வழி காட்டுவாய்!
பிறை மதியைச் சிரசு தன்னில் பொலிவுடனே சூட்டுவாய்!

-மேலும்...

ஸ்ரீ துர்க்கா பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம் - தமிழாக்கம்
சூட்சும குணங்கள் நிறைந்தவளே, அன்னை பராசக்தியே!
ஆழ்ந்த தியான யோகியர்க்கே அருட்கண் களிக்கும் காட்சியே!
தேவியே, பரமேசுவரனை இயக்கிடும் மூலசக்தியே!

-மேலும்...

அழகிய மயிலே அபிராமி
அழகிய மயிலேஅபிராமி அருள்
மழை பொழிந்தெனை ஆளுகின்றாய்

-மேலும்...

சஷ்டியின் நாதா ஆறுமுக நந்தா!
ஓம்காரத்தின் ஒலியாக ஒலித்திடும் முருகா
ஆழ்கடலின் அலைகளில் ஆடிவரும் அழகா
குன்றுதோறும் கோலம் கொண்ட குழந்தையான வீரா

-மேலும்...

 
     
Copyright © 2016 www.devakimuthiah.com | Designed & Developed by : www.cherrytec.com